Rekrutacja do Przedszkola Nr 1 w Markowej na rok szkolny 2024/25

Konkurs plastyczny
W sadzie Rodziny Ulmów

Jesteśmy przedszkolem otwartym na nowości, indywidualność i zmiany.


Tworzymy odpowiednie warunki do tego, by nie zaprzepaścić w wychowankach pokładów naturalnej dziecięcej kreatywności. Co więcej uruchamiamy i stymulujemy u podopiecznych twórczą swobodę i inwencję, rozwijamy ich wyobraźnię i kształtujemy kreatywną postawę, a także osobowość twórczą – ciekawą świata, otwartą na nowe problemy i zadania, podejmującą niekonwencjonalne próby ich rozwiązania; osobowość której skojarzenia są nietypowe, oryginalne, wręcz zaskakujące, a wytwory odbiegają od schematów; osobowość otwartą na nowe doświadczenia, eksperymentującą. Tym samym odpowiadamy na potrzeby przyszłości, bowiem „w dynamicznie rozwijającym się świecie zmiany zachodzą coraz szybciej. Świat Waszego dziecka będzie znacznie bardziej złożony od świata, w jakim żyjemy teraz. W tym świecie jeszcze bardziej będzie się liczyć umiejętność szybkiego przystosowania do panujących warunków oraz logicznego i nowatorskiego myślenia. (…) Waszemu dziecku przyda się na pewno odwaga podejmowania wyzwań i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, a także wiara w możliwość osiągnięcia sukcesu ”.

Czytaj więcej

Galeria