Rozkład Dnia

ROZKŁAD DNIA

3,4 latki

GODZINY

PRZEBIEG

7.00-8.15

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci. Gry dydaktyczne, konstrukcyjne i zabawy tematyczne.

8.15-8.30

Zestaw zabaw ruchowych.

8.30-8.45

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8.45-9.15

Śniadanie.

9.15-9.30

Moja ulubiona bajeczka”- chwila w kąciku bajek.

9.30-10.00

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

10.00-11.00

Gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, dowolna działalność plastyczna- konstrukcyjna, zabawy tematyczne, zabawy ze śpiewem.

11.00-11.45

Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki.

11.45-12.00

Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-13.00

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela.

13.00-14.00

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

14.00-15.00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Prace porządkowe w sali. Pobyt dzieci

w ogrodzie.

Rozkład zajęć

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

13.00-13.30

religia

9.00-9.30

język angielski

10.00-10.30

Język angielski

ROZKŁAD DNIA

5,6 latki

GODZINY

PRZEBIEG

7.00-8.15

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci. Gry dydaktyczne, konstrukcyjne i zabawy tematyczne.

8.15-8.30

Ćwiczenia poranne. Zestaw zabaw ruchowych.

8.30-8.45

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8.45-9.15

Śniadanie.

9.15-9.30

Moja ulubiona bajeczka”- chwila w kąciku bajek.

9.30-10.30

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

10.30-11.00

Praca indywidualna. Zajęcia wyrównawcze

11.00-11.45

Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki.

11.45-12.00

Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-13.00

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela.

13.00-14.00

Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

14.00-16.00

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Prace porządkowe w sali. Pobyt dzieci w ogrodzie.

Rozkład zajęć

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

13.30-14.00

Religia

13.00-13.30

Religia

8.30-9.00

Język angielski

10.30-11.00

Język angielski