IMG_9583PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ


Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Markowej pragnę serdecznie podziękować zespołowi, którym miałam zaszczyt i przyjemność kierować, rodzicom przedszkolaków, dyrektorom placówek oświatowych Gminy Markowa oraz kontrahentom za dotychczasową współpracę, znakomite relacje, a przede wszystkim za okazaną życzliwość.

Dziękuję również Panu Wójtowi, Pani Sekretarz, Zastępcy Wójta, Radcy Prawnemu oraz pracownikom CUW Gminy Markowa za zaufanie w tworzeniu i realizacji mojej wizji Przedszkola oraz przyjazną atmosferę naszych kontaktów zawodowych.

Monika Szpytma

BIEŻĄCE AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Informujemy, że trwa rekrutacja do Przedszkola Nr 1 w Markowej na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja przebiegać będzie według poniższego harmonogramu. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać z zakładki Dokumenty do pobrania. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola najpóźniej do dnia 16.03.2018r.

 

Jesteśmy przedszkolem otwartym na nowości, indywidualność i zmiany.


Tworzymy odpowiednie warunki do tego, by nie zaprzepaścić w wychowankach pokładów naturalnej dziecięcej kreatywności. Co więcej uruchamiamy i stymulujemy u podopiecznych twórczą swobodę i inwencję, rozwijamy ich wyobraźnię i kształtujemy kreatywną postawę, a także osobowość twórczą – ciekawą świata, otwartą na nowe problemy i zadania, podejmującą niekonwencjonalne próby ich rozwiązania; osobowość której skojarzenia są nietypowe, oryginalne, wręcz zaskakujące, a wytwory odbiegają od schematów; osobowość otwartą na nowe doświadczenia, eksperymentującą. Tym samym odpowiadamy na potrzeby przyszłości, bowiem „w dynamicznie rozwijającym się świecie zmiany zachodzą coraz szybciej. Świat Waszego dziecka będzie znacznie bardziej złożony od świata, w jakim żyjemy teraz. W tym świecie jeszcze bardziej będzie się liczyć umiejętność szybkiego przystosowania do panujących warunków oraz logicznego i nowatorskiego myślenia. (…) Waszemu dziecku przyda się na pewno odwaga podejmowania wyzwań i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, a także wiara w możliwość osiągnięcia sukcesu ”.

Czytaj więcej

Galeria