AKTUALNOŚCI

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA MIESIĄC LIPIEC
Dyrekcja Przedszkola Nr 1 w Markowej informuje, iż od dnia 18. maja 2020 przyjmuje zapisy do przedszkola na miesiąc lipiec dla dzieci, których oboje rodzice pracują i nie będą przebywać w tym czasie na urlopie wypoczynkowym – szczegóły w załączonym Zarządzeniu Nr 47/20 Wójta Gminy Markowa z dnia 11. Maja 2020 r.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy przedszkola lub wrzucić do skrzynki na listy wiszącej przy wejściu do przedszkolnej kuchni.
Z poważaniem
M. Szpytma

Zarządzenie wójta w sprawie przerw w pracy przedszkoli (2020)

Karta zgłoszenia - wybierz jedną
Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola do wydrukowania i wypełnienia ręcznie
Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Formularz do wypełnienia elektronicznie


InformacjaDyrekcja Przedszkola Nr 1 w Markowej informuje, iż od 6 maja 2020 roku (środa) placówka podejmuje działalność opiekuńczą dla dzieci, których oboje rodzice pracują.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 226 59 19

Dyrekcja Przedszkola Nr 1 w Markowej informuje, iż placówka prowadzi postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w grupie młodszej (dzieci 3-, 4-letnie) na rok szkolny 2020/2021.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 226 59 19.


APEL | GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNYGłówny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich.
To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.
źródło:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych11.03.2020
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Źródło:

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ewentualne informacje zamieszczać będę na stronie internetowej przedszkola: przedszkole1markowa.pl

SZPITAL ŁAŃCUT

Jesteśmy przedszkolem otwartym na nowości, indywidualność i zmiany.


Tworzymy odpowiednie warunki do tego, by nie zaprzepaścić w wychowankach pokładów naturalnej dziecięcej kreatywności. Co więcej uruchamiamy i stymulujemy u podopiecznych twórczą swobodę i inwencję, rozwijamy ich wyobraźnię i kształtujemy kreatywną postawę, a także osobowość twórczą – ciekawą świata, otwartą na nowe problemy i zadania, podejmującą niekonwencjonalne próby ich rozwiązania; osobowość której skojarzenia są nietypowe, oryginalne, wręcz zaskakujące, a wytwory odbiegają od schematów; osobowość otwartą na nowe doświadczenia, eksperymentującą. Tym samym odpowiadamy na potrzeby przyszłości, bowiem „w dynamicznie rozwijającym się świecie zmiany zachodzą coraz szybciej. Świat Waszego dziecka będzie znacznie bardziej złożony od świata, w jakim żyjemy teraz. W tym świecie jeszcze bardziej będzie się liczyć umiejętność szybkiego przystosowania do panujących warunków oraz logicznego i nowatorskiego myślenia. (…) Waszemu dziecku przyda się na pewno odwaga podejmowania wyzwań i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, a także wiara w możliwość osiągnięcia sukcesu ”.

Czytaj więcej

Galeria

 

 

16 maja, 2019

24 III Dzień o którym należy pamiętać….

6 grudnia, 2018

WYJAZD DO PARKU W Łańcucie

2 stycznia, 2017

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!